Tagaytay, Cavite

Sa panahon ng Rebolusyong Pilipino noong 1986, ang “Mananagaytay” (na ang ibig sabihin ay ang paglalakad sa mga tagaytay) ay naging lugar na pinagtaguan ng mga Katipunerong mula sa Batangas, Laguna at kalapit na bayan ng Masilao (ngayon Amadeo), Malabon Grande (ngayon ay Gen. Trias), Silang, Dasmariñas, Mendez at Indang. Dahil sa malawak ng kagubatan nito, kalaunan ay tinatawag ang lugar na ito bilang Tagaytay.


Noong unang bahagi ng 1935, ang Pangulo ng Komonwelt na si Manuel L. Quezon ay nagpahayag ng kanyang interes upang gawing isang destinasyon pangturista ang Tagaytay. Iminungkahi niya mismo sa mga namamahala ng Manila Hotel na bumuo ng isang lodge at golf course. Sa katunayan naging paborito ni Pangulong Quezon ang lugar na ito, dinala niya mismo ang mga Opisyal na Pagpupulong ng kanyang Gabinete sa Taal Vista Lodge nang ito ay naitayo.


Sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig mula 1942 hanggang 1944, ang Taal Vista Lodge ay naging tirahan naman ng isang opisyal ng mga Hapon. Sa kasagsagan ng giyera, sumugod ang mga sundalo ni Lt. Gen. Robert L. Eichelberger ng 11th Airborne Division noong Pebrero 23, 1945. Tumalon ang 511th Parachute Infantry Regiment sa isang drop zone sa paligid ng Lodge , na nagpataboy sa pwersa ng mga Hapon sa tulong na din ng mga sundalong Pilipino. 

Ang Tagaytay ay naging isang chartered city sa pagpasa ng Commonwealth Act No. 338 sa pangunguna ni Pangulong Quezon noong Hunyo 21, 1938, isang batas na isinulat ni Rep. Justiniano S. Montano ng Cavite.

 


Isa pang paniniwala na pinanggalingan umano ng pangalang Tagaytay ay nagmula sa mga salitang “Taga” na ibig sabihin ay hiwa at “Itay” na ibig sabihin ay ama. Sa mga kwento, may isang mag-ama na nanghuhuli umano ng ligaw na baboy nang biglang sumugod ang hayop na ito papunta sa kanilang direksyon at sa takot ng anak, sumigaw ito ng “Taga, Itay!”. Narinig ito sa buong lugar, kaya’t ang katagang “Taga, Itay” ay pinag-usapan na mga tao at kalaunan ay naging bansag sa lugar na Tagaytay.


Ang Lungsod ng Tagaytay ay may kabuuang lupain na 66.1 km2 (26 sq mi) na kumakatawan sa 5.14% ng kabuuang lupain ng Cavite at 4.37% ng kabuuang lugar ng Batangas. Matatagpuan ito sa loob ng 120° 56′ longitude, 14° 6′ latitude, humigit-kumulang 56 kilometro sa timog ng Manila Bay sa Hilaga, Taal, Batangas at Laguna de Bay sa silangan. Kadalasang malamig ang klima dito dahil sa mataas na altitude, kaya’t tinawag ito bilang second summer capital ng Pilipinas. Isa sa pinakasikat na atraksyon sa lugar na ito ay ang nakamamanghang tanawin ng Taal Volcano.  


During the Philippine Revolution in 1886, “Mananagaytay” (which means traversing the ridges) became a place of refuge and hideaway for the Katipuneros from Batangas, Laguna and other neighboring towns of masilao (now Amadeo), Malabon Grande (now Gen. Trias), Silang, Dasmariñas, Mendez and Indang. With its vast stretch of forests, the ridge was eventually called as Tagaytay.

In the early 1935, the late Commonwealth President Manuel L. Quezon expressed his interest in developing the vast ridge as a tourist destination. He then suggested that Manila Hotel build a lodge and golf course in the area. As the place become President Quezon’s favorite, Cabinet meetings was then held in Taal Vista Lodge when it was finally built.

During the Second World War from 1942 to 1944, Taal Vista Lodge was converted to an officers’ quarters for the Japanese. At the outbreak of the Second World War, on February 23, 1945, the 11th Airborne Division of Lt. Gen. Robert L. Eichelberger’s 8th Army performed a combat jump of the 511th Parachute Infantry Regiment and associated elements on the ridge, with a drop zone around the Lodge, which had been cleared of Japanese forces by Filipino soldiers.

Tagaytay became a chartered city with the passage and signing of Commonwealth Act No. 338 by the late President Manuel L. Quezon on June 21, 1938, a bill authored by Rep. Justiniano S. Montano of Cavite.

Other local myth has it that the word Tagaytay came from “Taga” which means to cut and “Itay” which means father. One day when a father and son were said to be on a wild boar chase, the animal they were hunting suddenly attacked them. Fearing for the father’s safety, the son cried out “Taga, Itay!” which means “cut him down, father!” The son’s yelp was heard by the residents all across the ridge, thus the phrase “Taga, Itay” became the subject of conversation among the local folks for several days and eventually began to be known as  Tagaytay.

Tagaytay City has a total land area of 66.1 km2 (26 sq mi) which represents about 5.14% of the total land area of Cavite and 4.37% of the total area of the Batangas. It lies within 120° 56′ longitude and 14° 6′ latitude, approximately 56 kilometers south of overlooks Manila Bay to the North, Taal, Batangas and Laguna de Bay to the east. Cool climate due to its high altitude, that earned its title as the second summer capital of the Philippines. It’s finest tourist attraction is the spectacular view of Taal Volcano.

Litrato ni: Robert Larimore Pendleton
Koleksyon mula: LIFE | John Tewell

Kinulayan ni: Bilog Bilugan


Additional readings about this article:
www.tagaytay.gov.ph/history
www.taalvistahotel.com/about

Shopping Basket