Ilog Pasig

Sa panahon ng kanyang kasiglahan, ang Ilog Pasig ay nagsilbing buhay at sentro ng ruta ng ekonomiya ng Maynila. Sa kabuuang haba nito na 23 kilometro, dinudugtong nito ang baybayin ng Maynila patungo sa pinakamalaking lawa ng bansa, ang Laguna de Bay. Dumadaloy ito sa hilagang-kanluran sa bayan ng Pasig at Maynila kasama ang mga pangunahing tributaryo nito na Marikina River at San Juan River at pumapagitan sa gitna ng North at South harbor.


Ang Ilog Pasig ay gumanap ng malaking papel sa pagbuo ng sistema ng pamahalaang bayan at urbanisasyon, halimbawa na lamang ang paglaki ng ilang kilalang mga sinaunang kaharian tulad ng Namayan, Maynila, at Tondo na nakasalalay ang kanilang buhay at mapagkukunan ng kayamanan mula sa ilog. Ngunit mas kilala na matatagpuan sa hilagang bangko nito ang Quinta Market sa Quiapo at ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas, ang Palasyo ng Malacañang.


Nang maitaguyod ng mga Espanyol ang Maynila bilang kabisera ng kanilang mga kolonyal na pag-aari sa Far East, itinayo nila ang pader na lungsod ng Intramuros sa timog na bangko na kung saan itinayo nila ang daungan at pantalan sa bibig ng ilog na nagsisilbi sa unang bahagi ng kalakalan ng siyudad. Ang ilog ay naging lugar din para sa malalaking gabara at balsang tirahan. Ang mababaw at matamlay na daluyan nito ay maryroon ngayong 9 na tulay at ilang maliliit na bapor, ngunit ang sigla ng mga daungan  nito ay sadyang nabawasan.


Sa panahon ng World War II, ang puwersa ng Amerikano at Pilipino ay nakipaglaban laban sa mga puwersa ng Hapon sa pamamagitan ng kahabaan ng ilog. Noong Enero 1945, inutusan ni Heneral Douglas MacArthur ang American 1st Cavalry Division at 37th Infantry Division na palayain agad ang mga internees na hawak ng mga Hapon sa Unibersidad ng Santo Tomas, kasunod ang pagkupkop ng Malacañang, na minarkahan ang simula ng Battle of Manila noong Pebrero 3, 1945.


During its heyday, Pasig River served as Manila’s lifeline and center of economic route. Within its 23 km stretch, it connects Manila Bay to the largest lake of the country, Laguna de Bay. It flows north-northwest through the market town of Pasig and bisects City of Manila with its major tributaries are the Marikina River and San Juan River, and separates the bay between the North and South harbors.

Pasig River played a big role in the formation of the county’s government system and urbanization, one of which is the growth of some ancient prominent kingdoms like the Namayan, Maynila, and Tondo that depended their life and source of wealth from the river. Prominently, located on the northern bank stands the Quinta Market in Quiapo and the official residence of the President of the Philippines, the Malacañang Palace. 

When the Spanish established Manila as the capital of their colonial properties in the Far East, they built the walled city of Intramuros on the southern bank of which has its wharves and quays at the river’s mouth that served the early interisland trade. At that time the Pasig was home for a large barge- and raft-dwelling population. The shallow and sluggish stream is now spanned by nine bridges and is navigable by small craft, but its port functions have decreased.

During the World War II, the American and Filipino forces battled against the Japanese forces through the stretch of the River. In January 1945, General Douglas MacArthur commanded the American 1st Cavalry Division and the 37th Infantry Division to immediately liberate the internees held by Japanese at the University of Santo Tomas, following the secure of Malacañang, which marked the beginning of the Battle for Manila, February 3, 1945.

Photo from Color in History [Exhibit], August 2016
Collection: Filipinas Heritage Library | www.retrato.com.ph

Photo Source: United States Library of Congress
Photo Source John Tewell
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket