Pambansang Daambakal ng Pilipinas

Ang Pambansang Daambakal ng Pilipinas, na mas kilala bilang Philippine National Railways (PNR) ay isang ahensya ng tren pinamamahalaan ng estado ng Pilipinas, na nagpapatakbo ng isang linya ng riles mahigit 1,100 km (684 mi) na ruta mula La Union hanggang sa Bicol.        


Noong Hunyo 25, 1875, sa pamamagitan ng isang dekri ng katas-taasan na galing sa Hari na si Alfonso XII ng Espanya, hiniling nito sa Inspektor ng Public Works ng Philippine Islands na magsumite ng isang plano ng sistema ng riles para sa Luzon . Noong Hunyo 1, 1887, isang konsesyon para sa pagtatayo ng isang riles ng tren mula sa Maynila hanggang Dagupan ay ipinagkaloob kay Don Edmundo Sykes bilang “Ferrocarril de Manila – Dagupan” (Manila-Dagupan Railway). Ang kabuuang haba na 195.4 kilometro ay pinasinayaan noong Nobyembre 24, 1892, at nadugtungan muli ng ipinasa ng Philippine Commission ang batas upang pahintulutan ang konstruksiyon ng isa pang linya ng tren, na nagkokonekta naman sa South Main Line. Ang sumunod na batas ay ipinasa hanggang sa 1909 upang  payagan ang mga natitirang konstruksyon ng riles at ang paggamit ng bond ng pamahalaan upang tustusan mga gastusin nito.

Noong 1916, 792.5 kilometro (492.4 mi) ng riles na ang nailatag ng kumpanya, kasabay nito ang pagpapangalan sa kanila bilang Manila Railway Company, Ltd . (MMRCo). Makalipas ang 20 taon, binago muli ang kanilang pangalan noong Hunyo 20, 1946, at tinawag na bilang Philippine National Railways (PNR) na ayon sa Republic Act No. 4156, ay isang ahensya na pinamamahalaan ng Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon.   


Sa kasamaang palad, dahil sa patuloy na pagpapabaya ay nawalan sigla ang PNR at mga saklaw ng riles. Ang mga patuloy na problema sa mga informal settler noong 1990s ay nag-ambag pa sa pagbagsak ng PNR. Hanggang sa 2015, nagpapatakbo na lamang ito ng isang commuter rail service sa Kalakhang Maynila, ganyun pa man tinuloy pa rin nila ang pagseserbisyo sa Rehiyong Bicol.     

Noong 2006, ang mga Bagyong Milenyo at Reming ay nagdulot ng matinding pinsala sa kuryente nito, na nagresulta sa pagsuspinde sa mga serbisyo ng Manila-Bicol. Ibinalik ng PNR ang intercity service nito sa rehiyon ng Bicol noong 2011. Nakatakda naman tumakbo araw-araw ang Bicol Express and Isarog Express mula Maynila hanggang Ligao, ngunit nananatiling suspendidio ang operasyon nito mula pa Setyembre 2013.

Makikita sa isang larawan ang mga tao na nagkukumpulan sa loob at labas ng tren na papunta sa Tutuban. Pansinin ang mga Japanese sentry sa kanilang mga khaki na uniporme, na siyang mga tagabantay sa mga istasyon ng tren.


Pambansang Daambakal ng Pilipinas, popularly known as The Philippine National Railways (PNR) is a state-owned railway company in the Philippines, operating a single line of track on  over 1,100 km (684 mi) of route from La Union up to Bicol.

On June 25, 1875, under a royal decree issued by King Alfonso XII of Spain, the Inspector of Public Works of the Philippine Islands was requested to submit a railway system plan for Luzon. On June 1, 1887, a concession for the construction of a railway line from Manila to Dagupan was granted to Don Edmundo Sykes of the Ferrocarril de Manila–Dagupan (Manila–Dagupan Railway). A total length of 195.4 kilometres was inaugurated on November 24, 1892. The expansion of the railway began after the Philippine Commission passed legislation authorizing the construction of another railway line, which would later form the South Main Line. Additional legislation was passed until 1909 authorizing further railway construction and the use of government bonds to finance them, and by 1916, 792.5 kilometers (492.4 mi) of track had been built by the company, which had reorganized itself as the Manila Railway Company, Ltd. (MMRCo).

On June 20, 1946, the name was changed to Philippine National Railways (PNR) by virtue of Republic Act No. 4156, an agency managed by the Department of Transportation and Communications.

Continued neglect in past decades reduced PNR’s efficiency and railroad coverage. Persistent problems with informal settlers in the 1990s contributed further to PNR’s decline. As of 2015, it operates one commuter rail service in Metro Manila; its services in the Bicol Region has been restored.

 In 2006, Typhoons Milenyo and Reming caused severe damage to the network, resulting in the suspension of the Manila-Bicol services. PNR restored its intercity service to the Bicol region in 2011 and the Bicol Express and Isarog Express were scheduled to run daily between Manila and Ligao, but as of September 2013 these trains were suspended.

In one photo, commuters hold on to every inch of passage space in this Tutuban-bound train. Note the Japanese sentries in their khaki uniforms, who were fixtures in train stations.

Photo from Color in History [Exhibit], August 2016
Collection: Filipinas Heritage Library | www.retrato.com.ph

Photo Source: John Tewell
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket