Manuel Luis Quezon

Si Manuel Luís Quezon y Molina ay ipinanganak sa Baler, Tayabas (ngayon ay probinsya ng Aurora) noong Agosto 19, 1878. Ang kanyang mga magulang ay pawang mga guro sa elementarya, bagaman tinawag din siyang “matalino ngunit tamad” noong bata siya. 


Kinakailangan niyang magtrabaho hanggang sa nagpatuloy siya sa pag-aaral ng abogasya pagkatapos ng Rebolusyong Pilipino. Noong 1903 Bar Exam, naging ika-4 siya sa pangkalahatang, at naging gobernador ng lalawigan ng Tayabas noong 1906.


Noong Hunyo 24, 1924, isang pangkat ng mga kinatawan ng Pilipino ang dumalo sa Demokratikong Pambansang Kombensiyon na ginanap sa Madison Square Garden sa New York City. Ang misyon ay pinamumunuan ni Hon. Si Manuel L. Quezon bilang Pangulo ng Senado ng Pilipinas. Kasama niya sa lakad na ito ay sina Hon. Isauro Babaldon, Komisyonado ng Pangulo ng Pilipinas sa US, Hon. Sergio Osmeña, miyembro ng Philippine Senate, Hon. Claro M. Recto, Kagawad at Lider ng Minorya sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas, Hon. Pedro Guevara, Komisyonado ng Pangulo ng Pilipinas sa US at si Dean Jorge Bocobo, Teknikal na Tagapayo sa Misyon. 


Noong 1935, nahalal siya bilang Pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas. Kinikilala din siya ay bilang pangatlo sa pinakamahabang naglingkod bilang Presidente, na may halos 9 na taon sa opisina sa  loob ng dalawang termino (1935-1944). Namatay siya sa New York noong Agosto 1, 1944.


Manuel Luís Quezon y Molina was born in Baler, Tayabas (now Aurora province) on August 19, 1878. His parents were elementary teachers though he was once called “Bright but lazy” during his schoolboy years. He had to various odd jobs until he resumed his study of law after the Philippine Revolution ended. In the 1903 Bar Exam, he placed 4th overall. He then became a provincial governor of Tayabas in 1906.

In June 24, 1924, a group of Filipino representatives attended the Democratic National Convention held at the Madison Square Garden in New York City. The mission was headed by the Hon. Manuel L. Quezon, President of the Philippine Senate. Along with him was Hon. Isauro Babaldon, Philippine President Commissioner to the U.S.; Hon. Sergio Osmeña, member of the Philippine Senate; Hon. Claro M. Recto, Member and Minority Leader in the Philippine House of Representatives; Hon. Pedro Guevara, Philippine President Commissioner to the U.S.; Dean Jorge Bocobo, Technical Adviser to the Mission. 

In 1935, he became President of the Commonwealth of the Philippines. Apparently, he would be the third-longest serving president with nearly 9 years in office with his two terms (from 1935-1944). He died in New York on August 1, 1944.

Photo from Color in History [Exhibit], August 2016
Collection: Filipinas Heritage Library | www.retrato.com.ph

Publisher: Bain News Service (between 1915 and 1920)
Photo Source: United States Library of Congress 

Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket