Manila Post Office

Matatagpuan sa kalagitnaan ng Maynila, ang Manila Central Post Office Building ay itinuturing na pinakadakilang gusali noong panahong iyon dahil sa ginagampanan nitong serbisyo sa postal ng Pilipinas. Dinisenyo ito ng dalawang arkitektong Amerikano na sina Ralph Harrington Doane at Tomas Mapua, at ang Pilipinong si Juan Marcos de Guzman Arellano. Ang neo-klasikal na gusaling ito ay iminungkahing ilagay ayon sa plano ni Daniel Burnham, sa paanan ng Jones Bridge dahil sa dalawang rason; una ay upang magamit ang Ilog Pasig na madaling ruta sa paghahatid ng liham, pangalawa ay dahil madali itong mapuntahan mula sa kabilang bahagi ng Quiapo, Binondo, Malate, at Ermita.


Ang itsura ng gusali na ito ay mayroon isang hugis-parihaba na mistulang bapor sa itaas na sinusuportahan ng labing-apat na mga kolum at may dalawang kalahiting bilog na mistulang tainga sa magkabilang panig. Ang harapan nito ay isang malaking kwarto sa gitna na nagbibigay ng likas na ilaw at bentilasyon. 

Nang naganap ang Battle of Manila sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 1945, ito ay nagmistulang pader pangdepensa ng mga Hapon dahil sa napakalaking sukat at makapal nitong mga pader. Binomba at halos mapulbos bagaman naisabla ito at halos naibalik malapit sa dating nitong itsura pagkatapos ng digmaan. 


Ang kasaysayan ng tanggapan ng koreo (post office) sa bansa ay nagsimula pa noong 1767 sa panahon ng mga Kastila, bagaman ang pagbuo ng gusali nito ay naitayo noong 1926. Sa mga panahong iyon, ang ating postal service at mga gamit sa telekomunikasyon umano ang pinakamoderno sa Asya, kung saan unang nailunsad ang serbisyo airmail papunta sa mga karatig na bansa. 

Noong 2012, isang plano upang gawing isang five-star hotel ang gusali sa dahil sa kakulangan sa panggastos sa pagpapanatili nito. Isa pang dahilan ay ang paglawak ng teknolohiya, kung saan mas kaunting na ang mga tao ang nagpapadala ng liham sa tradisyunal na paraan.


Along the edge of Pasig River across Plaza Lawton (now Liwasang Bonifacio), the Manila Central Post Office is a neo-classical building designed by an American architects (Ralph Harrington Doane), and two Filipinos (Juan Marcos de Guzman Arellano and Tomas Mapua). It has a rectangular shaped mast adorned with fourteen Ionic columns and has two semi-circular drums on both sides has an atrium in the middle which provides natural light and ventilation. It survived its beauty until the Battle of Manila occurred when it became a Japanese defense wall due to its massive size and thick walls.

The history of the post office in the country dates all the way back to 1767 during the Spanish times, hence the building is relatively recent having only been built in 1926. In its heyday, the postal service and its telecommunication facilities were considered as the most modern in Asia, which was said to first launch the airmail service ahead of any other country in Asia.

In 2012, a plan to convert the building into a five-star hotel came up due to maintenance cost. Another reason is that with the advancing technology, fewer people are sending mail the traditional way.

Photo Source: John Tewell
Colorized by: Bilog Bilugan

Shopping Basket