Luneta

Ang Luneta o kilala din bilang Bagumbayan ay tanyag na sinaunang lugar, 1.5 kilometro sa timog ng Maynila, parteng dalampasigan na minsan ng binansagan bilang “Manila’s Green Lung”. Ang salitang “Luneta” ay nagmula sa salitang “Luna” dahil mistulan umanong hugis buwan ng lugar.


Simula pa noong 1591, tinatawag na ito ng mga Espanyol bilang isang danay ng lungsod na iba sa dating Maynila at Intramuros na siyang tirahan na umano ng mga katutubo. Naging lugar din ito ng pasyalan lalo na tuwing dapithapon at daanan ng mga parada, bagaman naging kuta din ito na itinayo ng mga Espanyol sa pag-aakalang ang mga pag-atake sa lungsod ay dadaan sa paligid nito. Ngunit mas kilala ang lugar na ito  na naging saksi sa ilang karumaldumal na pagbitay at huling hantungan ng mga pinaparusahang kriminal at kaaway noong panahon ng mga Kastila, isa na rito ang pagbitay sa Pambansang Bayani na si Dr. Jose Rizal at ang pagarote sa tatlong paring Pilipino na mas kilala sa tawag na GomBurZa.

“Ang Paseo de Luneta ay naging sentro ng pagbitay sa kabisera, bagaman ito umaayon lamang sa pakay ng Espanyol. Sinasabi ng National Parks Development Committee, na ang “kagandahan ng Parke ng Bagumbayan ay umakit sa mga eletista sa Maynila, gayun din saksi sa mga ang karumaldumal  na pagbitay sa mga traydor ng lipunan.” Sapagkat bagaman tinatago nito ang pagtangi ng mga mananakop, sa pagtatampok tuwing dapithapon, at ang masasayang pagtitipon sa gabi, nasusunod pa din sakim na batas ng Espanyol: ang Indios ay mananatiling Indios, at aba sa mga naghimagsik“ – www.gov.ph/rizal-monument


Noong 1913, ang Luneta ay pinalitan sa pangalan na Rizal Park upang magbigay pugay kay Dr. Jose Rizal, na binabantayan ng 24 oras, 7 araw sa isang linggo ng mga tinatawag na Ceremonial Soldiers.  Sa kabilang parte nito matatagpuan naman ang Quirino Grandstand, na dating tinawag na Independence Grandstand na itinayo noong 1949. Ito ang lugar kung saan ginanap ang mga inagurasyon ng ilang mga Pangulo ng Pilipinas, isa narito ay kay Pangulong Elpidio Quirino, kung kanino ipinangalan ang grandstand.

Sa ngayon, ang buong lugar na ito ay tanyag na pasyalan ng turista, o mga iba’t iba pang atraksyon sa paligid katulad ng mga parke, malilit na palaruan, hardin, kainan at pampublikong entamplado para sa mga konserto. Dito din matatagpuan ang 0 mile marker ng bansa, o ang sanggunian ng bawat kalsada at anumang istraktura na itatayo sa isang isla.


Luneta or also known as Bagumbayan (new town)  is a famous place, located 1.5 kilometer south of Manila, across a beach line, which once called as “Manila’s Green Lung”. The word “Luneta” was derived from the word “Luna” since the area was a moon like shape before.

As early as 1591, the Spaniards called it as suburb of the city, different from Manila and Intramuros which was occupied by the natives. It was also a place of amusement, parades, a great spot for the sunset views, and even fortifications built by the Spaniards when they assume that all attacks in the city would be coming from here. However, this place has also been a witness to some of the most vicious and deadly killings of criminals and enemies of Spain, one of which was the killing of National Hero Dr. Jose Rizal and the cast of three Filipino priests better known as GomBurZa.

“The Paseo de Luneta would become the capital’s killing field, but its dual role only conformed to the Spaniard aim. As the National Parks Development Committee points out, “Bagumbayan Park gracefully hosted flirtations among the Manila elite, as well as callously witnessed the deaths of the disloyal citizenry.” Because beneath the trappings of relative colonial comfort, of preening in the late afternoons, and the joyful gatherings of the cool evenings, Mother Spain’s dictum held ever-strong: Indios were forever indios, and woe to those who rebelled.” – www.gov.ph/rizal-monument

In 1913 Luneta was renamed Rizal Park to pay tribute to Dr. Jose Rizal highlighted by the famous Rizal monument which is guarded 24 hours a day, 7 days a week by ceremonial soldiers. Across the street is where Quirino Grandstand has been built. Formerly called the Independence Grandstand and built in 1949, it was the site of a number of Presidential inaugurations, one of which is for President Elpidio Quirino, after whom the grandstand was renamed.

The area is also a popular tourist attraction, surrounded with parks, playgrounds, gardens, eateries and public amenities for concerts. Here is also where the 0 mile marker is located, or the reference of every road and structures that is built in an island

Photo from Color in History [Exhibit], August 2016
Collection: Filipinas Heritage Library | www.retrato.com.ph

Photo Source: University of Michigan
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket