Lumang Pambatasang Gusali

Noong nangyari ang Battle of Manila noong 1945, kasama sa nawasak ang lumang Pambatasang Gusali (Legislative Building). Malaking bahagi ng gusali ang nawasak at madami sa istraktura nito ay hindi na maayos.


Matatagpuan sa Padre Burgos Avenue sa Ermita, Manila, nagpatuloy bilang tahanan ng Kongreso ng Pilipinas ang gusali hanggang sa deklarasyon ng batas militar noong 1972. Dito na inilipat ang ilang mga tanggapan ng gobyerno noong panahon ni Marcos, tulad ng mga Punong Ministro ng Pilipinas, Ombudsman , Sandiganbayan at National Museum. 

Naitatag muli ang kongreso noong 1987, bagaman ang gusali ay inilaan na upang maging Pambansang Museo ng Pilipinas, kasama na din dito ang National Art Gallery.


Noong Setyembre 30, 2010, idineklara ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas (National Historical Commission of the Philippines) ang gusali bilang isang “National Historical Landmark” alinsunod sa Resolusyon No. 8 (30 Setyembre, 2010). Isang marker ang itinayo upang gunitain ang deklarasyon nito na ginanap noong Oktubre 29, 2010. 


In 1945 during the Battle of Manila, Japanese forces bombed and destroyed the Old Legislative Building (also known as the Old Congress Building) and most of the structure was beyond repair. Almost the entire building was destroyed and most of the structure was beyond repair.

Located along Padre Burgos Avenue in Ermita, Manila, the building continuously served as home of the Congress of the Philippines until the declaration of martial law in 1972. It then houses some government offices like the Prime Minister of the Philippines, Ombudsman, Sandiganbayan and National Museum.

Congress was re-established in 1987 and the building was then turned over to the National Museum of the Philippines, and presently houses the National Art Gallery.

On September 30, 2010, the National Historical Commission of the Philippines declared the building as a “National Historical Landmark” by virtue of Resolution No. 8 (dated September 30, 2010).  A marker commemorating the declaration was unveiled on October 29, 2010. 

Photo from Color in History [Exhibit], August 2016
Collection: Filipinas Heritage Library | www.retrato.com.ph

Photo Source John Tewell
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket