Jolo, Sulu

Kilala bilang isang bulkan na isla, ang Sulu ay kabilang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). Matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng Pilipinas, ito ay nakapaloob sa hilera ng isla na tinatawag na Sulu Archipelago sa pagitan ng mga probinsya ng Basilan at Tawi-Tawi , karagatan ng Sulu sa hilaga at dagat ng Celebes sa timog. 


Ang Jolo ay siyang parehong munisipalidad at kapitolyo ng probinsya. Kilala sa kanila pananim, mga sapa, at ilang mga nakatagong bulkan, malaking parte ng kanilang lupain ay nakalaan sa agrikultura ng bigas, niyog, kamoteng kahoy, at prutas, bagaman ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao ay ang pangingisda dahil ang karagatan ng Sulu na isa sa may pinakamayaman sa isda at may malawak na bakuran ng perlas.


Ang Tausug, na tinukoy din bilang wikang panrehiyon, ay ang nakararaming pangkat etniko sa isla . Ang mga ito ay mga bihasang manggagawa, na kilala sa paggawa ng mga bangka, armas, mga kagamitang gawa sa tanso, tela na may burda, gamit na gawa sa inukit na kahoy, at mga puntod na gawa sa kahoy na mas kilala sa tawag na Sunduk, at kung saan nila nakuha ang tawag na “people of the current’, na sumasalamin sa ang kanilang malapit na pakikipag-ugnay sa dagat. Kasama sila sa mga unang Pilipino na yumakap sa Islam bilang isang relihiyon at paraan ng pamumuhay, bagaman sa kasalukuyan ay ang populasyon ay binubuo ng isang halo-halong pamayanan ng mga Muslim at Kristiyano.


Known as a volcanic island, Sulu belongs to the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). Located at the southwestern part of the Philippines, it is situated within an island chain called Sulu Archipelago  between the provinces of Basilan and Tawi-Tawi, bounded by Sulu Sea to the north and Celebes Sea to the south.

The Municipality of Jolo is a 1st class municipality and Capital of the Province of the same name. Characterized by lush tropical vegetation, short streams, and several extinct volcanoes, most of its land supports agriculture (rice, coconuts, cassava, fruits), but the principal economic activity is fishing since the Sulu Sea is one of the richest fishing grounds and has extensive pearl farm grounds.

The Tausugs, also referred as regional language, are the ethnic group that dominates the island. They are skilled artisans, popularly known in making boats, bladed weapons, bronze and brassware, pis cloth, embroidered textiles, shellcraft, traditional house carvings, and carved wooden grave markers, which earned them label as ‘people of the current’, reflective of their close ties to the sea. They were among the first Filipinos to embrace Islam as a religion and a way of life, though nowadays the population consists of a mixed community of Muslims and Christians.

Photograph by: Robert Larimore Pendleton, 1933
Photo Source: University of Wisconsin-Milwaukee
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket