Gulpo ng Lingayen

Nasaksihan sa gulpo ng Lingayen ang isang napakahalagang pangyayari noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Pilipinas. Ayon sa mga salaysay, nagumpisa ang lahat ng nakarating sa baybayin ng Lingayen noong Disyembre 22, 1941 ang ika-14 hukbo ng mga Hapon, sa pamumuno ni Heneral Masaharu Homma. Samantalang ang mga tropang Amerikano na pinamumunuan ni Heneral Douglas MacArthur ay napilitang umatras sa Bataan at naging simula ng 3 taong pag-okupa ng mga Hapon sa bansa.


Madaling araw ng Enero 6, 1945, nagsagawa ang ika- 6 hukbo ng Estados Unidos ng isang operasyon pantubig na pinangunahan ng 68,000 Allied Liberation Forces sa pamumuno muli ni Heneral Douglas MacArthur. Kasama sa pagsugod na ito ang unang pwersa ng mga sundalong Pilipino, na kalaunan ay sinundan ng halos 200,000 na sundalo. Ang gulpo ang siyang nagsilbing malawakang pintungan ng armas na sumusuporta sa pag-atake ng Amerikano at Pilipino sa Maynila at ang nalalabi parte ng Luzon, laban sa mga mananakop na Hapon. 

Kalaunan ay sumunod na din sa  paglusob ang ilang mga gerilya mula sa Pangasinan at kalapit na lalawigan upang matulungan ang mga tropang Amerikano . Mula sa Lingayen, tumulak patimog ang mga sundalo at nakikipagsapalaran sa laban upang palayain ang lungsod ng Maynila. 


The Lingayen Gulf served a very important role during the World War II in the Philippines. According to historical accounts, the Japanese 14th Army, led by General Masaharu Homma, landed on Lingayen Gulf on December 22, 1941. The American troops led by General Douglas MacArthur withdrew to Bataan which trailed over three years of Japanese occupation in the country.

In the early morning of January 6, 1945, the U.S. 6th Army conducted an amphibious operation on the gulf landing the Allied Liberation Forces with 68,000 men led by General Douglas MacArthur, including Filipino soldiers, followed by almost 200,000 in the following days. The gulf then turned into a vast supply depot for the rest of the war to support the American and Filipino assaults on Manila and the rest of Luzon.

A few guerrilla units from Pangasinan and nearby provinces followed series of attacks against the enemy to help the American troops. From the gulf, the Allied forces went south and engaged in the battle to liberate the city of Manila.

Photo Source: John Tewell
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket