Gat Jose Rizal

Si Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda o mas kilala sa pangalan na Dr.  Jose Rizal ay ikapito sa labing isang magkakapatid, sa kanilang mga magulang na sina Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonso Realonda y Quintos. Kilala rin sa palayaw na Pepe, siya ay isinilang noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna.

Hindi matatawaran ang pagmamahal at tapang ni Rizal para sa bayan. Ipinahayag niya ang katiwalian ng mga Kastila sa pamamagitan ng pagsusulat, at nakatapos ng dalawang nobela, ang “Noli Me Tangere” at “El Filibusterismo.” Itinatatag din niya ang La Liga Filipina, isang lihim na kapisanang ang layuning magkaroon ng pagbabago sa palakad ng pamahalaan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan na hindi sa paghihimagsik at maitaguyod ang pag-unlad ng komersiyo, industriya at agrikultura.


Noong Hulyo 7, 1892, alinsunod sa kautusan ni Kapitan-Heneral Despujol, si Rizal ay ipinatapon sa Dapitan, sa hilagang kanluran ng Mindanao sa kadahilanang may kinalaman siya sa himagsikan na nagaganap ng mga panahong iyon.

Disyembre 26, 1896 nang siya ay nahatulan ng kamatayan. Sa kanyang mga huling araw, isinulat niya ang Mi Ultimo Adios (Huling Paalam), isang tulang kakikitaan ng magigiting na kaisipan at damdamin. 

Ika-30 ng Disyembre, si Rizal ay binaril sa Bagumbayan na ngayon ay tinatawag na Luneta.


Malaya na tayo, ang kailangan natin ay ang mainitindihan ang tunay na kahulugan at isapuso ang diwa nito. “Papasaan pa ang kalayaan, kung ang mga alipin ngayon ay sila din naming mang-aalipin bukas.” – Jose Rizal (El Filibusterismo, 1891)

Sa isang litrato, makikita sa ang mga tao na umakyat sa monumento ni Rizal sa Luneta upang mapanood  ang parada ng Manila Carnival. Ang Manila Carnival ay isang buwan na makulay na pagdiriwang at pagtatanghal, na ginaganap upang maisaayos ang ugnayan sa pagitan ng mga residente ng Espanyol, Amerikano, at Pilipino na sanhi ng nagdaang digmaan sa huling bahagi ng siglong iyon.


Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda or better known as Dr. Jose Rizal was seventh of eleven siblings, with his parents Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro and Teodora Morales Alonso Realonda y Quintos. Also known as the nickname Pepe, he was born on June 19, 1861 in Calamba, Laguna.

Rizal’s love and courage for the people are undeniable. He expressed the corruption of the Spaniards in writing, and as such he was able to write two novels, “Noli Me Tangere” and “El Filibusterismo.” He also founded La Liga Filipina, a secret society aimed at transforming the Philippine government through peaceful means thus not act violently, hence will promote development of commerce, industry and agriculture in the Philippines.

On July 7, 1892, under the command of Captain-General Despujol, Rizal was exiled to Dapitan, northwest of Mindanao on the grounds that he was involved in the revolt that occurred at that time.

It was December 26, 1896 when he was sentenced to death. In his last days, he wrote Mi Ultimo Adios (Last Farewell), a poetic poem of heroic thought and emotion.

On December 30, Rizal was shot in Bagumbayan, now called Luneta.

Malaya na tayo, ang kailangan natin ay ang mainitindihan ang tunay na kahulugan at isapuso ang diwa nito. “Papasaan pa ang kalayaan, kung ang mga alipin ngayon ay sila din naming mang-aalipin bukas.” – Jose Rizal (El Filibusterismo, 1891)

See in this photo are spectators mount themselves on the Rizal monument in Luneta to get a good view of the booths and floats in the Manila Carnival parade. A colorful tourist event, the Manila Carnival was a month-long pageant that sought to repair strained relations among Spanish, American, and Filipino residents caused by the war at the turn of the century.

Photo Credits: Filipinas Heritage Library
Collection: www.retrato.com.ph

Photo Credits: National Historic Commission of the Philippines
Collection: Alfonso Ongpin
Source: Project Saysay

Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket