Escolta, Maynila

Isa sa mga pinakaluma at kilalang kalye sa Maynila ang “Calle del la Escolta” na ngayon ay mas kilala sa tawag na Escolta, na bahagi ng tinatawag na downtown Manila . Hango mula sa salitang Espanyol na “Escoltar” na ibig sabihin ay mag-escort, convoy, o magbantay, ang pangalang ito ay ibinigay sa panahon ng pananakop ng Britanya sa Maynila (1762-1764), kung saan umano madalas dumadaan ang British Commander-in-Chief kasama ang kanyang escort.


Binabagtas ng Escolta ang kahabaan ng ilog Pasig, mula sa Plaza Santa Cruz hanggang sa Plaza Moraga at Quintin Paredes Street. Matatagpuan din sa kalyeng ito ng hilera ng mga tindahan at boutiques na nagbebenta ng mga imported na paninda, hindi lamang mula sa Tsina kundi pati na rin mula sa Europa at iba pang lugar sa Latin America na ibinaba sa kalapit na daungan ng San Nicolas.


Ang Escolta ang naging pangunahing pinansiyal na distrito sa Maynila kung saan nagpupunta ang maraming nangangalakal na imigrante, karamihan ay mula sa China, upang magnegosyo noong kasagsagan ng kalakalan ng Manila-Acapulco Galleon. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, naging sikat ang Escolta bilang pangunahing distrito ng negosyo at komersyo kung saan matatagpuan ang mga pinakamataas na gusali ng lungsod kasama na ang Manila Stock Exchange, hanggang sa pagbagsak nito noong 1960, nang unti-unting lumipat ang sentro ng negosyo sa iba pang mga lungsod.
 


Originally constructed in 1594 as part of whole Binondo, “Calle del la Escolta” now known as Escolta is one of the oldest street in downtown Manila. The name Escolta was derived from the Spanish word escoltar which means to escort, convoy, or to guard; given during the British occupation of Manila (1762-1764), where the British Commander-in-chief would ride down the street daily with his escort.

Escolta runs parallel to the Pasig River, from Plaza Santa Cruz to Plaza Moraga and Quintin Paredes Street. It was the principal financial district in Manila, where the concentration of immigrant merchants, mainly from China, came to make their fortune during the Manila-Acapulco Galleon trade. The street was lined with shops and boutiques selling imported goods not just from China, but also from Europe and elsewhere in Latin America that arrived in the nearby port of San Nicolas.

By the late 19th century, Escolta flourished into a fashionable business district hosting the city’s tallest buildings as well as the Manila Stock Exchange, and served as the city’s primary commercial district until its decline in the 1960s when the center of business gradually shifted to other cities.

Collection: John Tewell
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket