Ang Mangingisda

Sa humigit kumulang 7,107 na isla, ang Pilipinas ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamahabang  baybaying-dagat sa buong mundo, na sa kabuuang teritoryal na tubig ay binubuo 2,200,000 km2,  mas malaki kaysa sa kabuuang sakop na lupain. Dahil dito, ang pangingisda ang isa sa napakahalagang industriya sa bansa. Noong 1995, ang Pilipinas ay naitala bilang ika-12 sa pinakamalaking taga angkat ng isda sa buong mundo, at ika-4 sa na nag-aalaga ng aquaculture production. Masasabi din na kalahati ng protina na nasa pagkain ng bawat Pilipino ay galing sa isda at iba pang pagkaing-dagat.


Noong 1978 , pinagtibay ng Pilipinas ang 200-nautical-mile exclusive economic zone na sumasakop sa mga 2.2 milyong kwadrado kilometro ng tubig pangingisda. Masasabing ilang milyong Pilipino ang nakadepende sa pangingisda sa ating karagatan, na kung saan ay kadalasang maliit na mangingisda na gumagamit ng tradisyonal na paraan, diskarte at kaalaman, na ang madalas na kagamitan lamang ay ang  mga sariling gawa na lambat at maliliit na Bangka.


Nitong mga nakaaraan taon, mas tumitindi ang agawan ng teritoryo sa pagitan ng ilang mga kalapit na bansa sa Timog Silangang Asya na pilit umaangkin sa ilan sa ating mga isla, bahura, bangko, at iba pang mga nasasakupan, katulad ng Spratly Islands , Scarborough Shoal , Reed Bank at iba pa. Ito ay dahil sinasabing ang mga bahaging ito kabilang sa mga pinakamayamang marine life sa mundo.   


With 7,107 islands, the Philippines  is known to have the longest discontinuous coastline in the world, as such total territorial water of 2,200,000 km, which is more water than its landmass. Thus, fishing is a very important industry in the country. In 1995, the Philippine ranked twelfth among the largest fish producer in the world, and fourth in terms of aquaculture production.

Accordingly, half the protein consumed by an average Filipino household is based on fish and other seafood.

In 1978 the Philippines adopted the 200-nautical-mile exclusive economic zone covering some 2.2 million square kilometers of fishing grounds. Relatively millions of Filipinos are into marine fishing, which is mostly  small-scale fishermen using tradition, low-cost techniques, notably net fishing from small boats and the fish corral.

In the following years, dispute developed between  several neighboring South East Asian counties in claim among existing  islands, reefs, banks, and other features, alike Spratly Islands, Scarborough Shoal, Reed Bank and other more. It is said that these disputed locations are among the richest marine life in the world.

Litrato mula: University of Michigan
Kinulayan ni: Bilog Bilugan


Shopping Basket