Ang mga Igorot

Ang mga “Igorot” ay nagmula sa salitang ” mga taong sa bundok”, isang kolektibong tawag sa mga grupo ng etniko na naninirahan sa mga kabundukan ng Luzon, na binubuo ito ng mga tribo ng Itneg, Kalinga, Bontoc, Ifugao, Ibaloi, Kankanaey na naninirahan sa anim na probinsya ng Cordillera Administrative Region (CAR) partikular sa mga probinsya ng Abra, Apayao, Benguet, Kalinga, Ifugao, at Mountain Province, pati na rin sa mga katabing lalawigan nito.


Kilala sila sa kanilang mga paniniwala at ritwal na ginaganap sa pagsaway, kanta, tula, at iba pang sining, na sinasagawa ng matatanda simbolo ng pagpupugay at paggalang sa sang Lumikha, o sa iba’t ibang tribo sa tawag na Kabunian o Lumauig, Alawagan sa mga Isnags, Nintotongcho sa mga Bontocs, Adikaila sa mga Kankanaeys, Apo Dios, Manakabalin, Allah, at iba pa. 

Maliban sa mga ritwal, kilala din ang mga Igorot ay ang kanilang mga natatanging kasuotan. Ang “bahag” ay ang habi ng damit para sa mga lalaki, na may sukat na 10 hanggang 15 pulgada ang lapad at 3 hanggang 5 piye ang haba. Sadya ang pagkakagawa ng mga ito upang takpan ang pribado parte ng mga lalaki, na mahigpit na nakatali sa baywang upang maiwasan ang pagbagsak ng damit. Ayon sa din kaugalian, walang kapares na damit pang-itaas ang mga kalalakihan upang ipakita naman ang kanilang mga tinta sa katawan o tattoo na sumisimbolo ng katungkulan nila sa komunindad.


The Igorot is derived from the term “mountain people”, for this is a collective name for several ethnic groups living in the highlands of Luzon, specifically in the Cordillera Region. The Igorot ethnic group is composed of many tribes (Itneg, Kalinga, Bontoc, Ifugao, Ibaloi, Kankanaey) that resides in the six provinces of the Cordillera Administrative Region namely Abra, Apayao, Benguet, Kalinga, Ifugao, and Mountain Province, as well as the adjacent provinces.

They are very fond of spiritual beliefs as they practice rituals expressed in cultural dances, songs, chants, traditional choreography, literary art ad more, mostly done by the older generation to give due respect to Creator or termed in different local/ethnic names like Kabunian/Lumauig, Alawagan to the Isnags, Nintotongcho to the Bontocs, Adikaila to the Kankanaeys, Apo Dios, Manakabalin, Allah, etc.

One of the distinct of feature of the Igorot is their clothing. The “bahag” is the woven attire for male, about 10 to 15 inches wide and 3 to 5 feet long. Its main purpose is to cover the man’s private firmly secured at the waist to prevent the clothing from falling off. Traditionally, there are no upper clothes for men, as they are covered by tattoos in the upper body. The amount of tattoos indicates the male’s authority in the village.

Photo Source: University of Michigan

Colorized by: Bilog Bilugan


Additional readings about this article:
www.ncca.gov.ph/about…bontoc
www.mandirigma.org…igorot

Shopping Basket