Ang mga Blaan

Ang B’laan ay pangkat etniko na karamihan ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Mindanao, partikular sa Lake Sebu at iba pang mga munisipyo ng South Cotabato . Kilala sila sa husay sa pangangaso ng mga hayop at pagtatanim ng pagkain, gulay, prutas at iba pang mga halamang gamot sa malawak na bukirin ng Koronadal. Malalim ang kanilang paniniwala na ang lahat (tao, hayop at bagay) ay magkakaugnay at dapat nating respetuhin, bagkus walang nilalang o sinuman ang maaring sumira nito ng walang pahintulot galing sa Lumikha.


May iba’t-ibang ritwal ang mga B’laan para sa lahat ng bagay, mula sa pagpili ng sakahan hanggang sa paghahabi, at iba pa. Ang kanilang mayaman at makulay na pamana sa kultura ay sumasalamin sa kanilang mga paniniwala mula pagamit ng tanso, tradisyunal na beadworks at paggamit ng abaca. Isang halimbawa ay ang mga ritwal sa paghahabi, ang paghingi ng banal na patnubay para mga disenyo ng mga manghahabi, sa kanilang paniniwala na ang mga disenyo ay kaloob ng mga l’nilong (fairies), na itinuturing na tagapag-alaga ng kalikasan.


The B’laan group mostly lives in the southern part of Mindanao, in Lake Sebu and other municipalities of South Cotabato. They are known to be good hunters of wild animals and food gatherers, harvesting grains, root crops, fruits and other herbs some vast open fields of Koronadal City. They are strong believers that we are all connected with the environment and that we must respect and not allow anyone to destroy any creature or object without the Creator’s permission.

The B’laans have different rituals for everything that they do, from selecting a place from farming, to weaving, and other more. Their rich and colorful cultural heritage reflects their beliefs, from artistic handcrafts like the brass ornaments, traditional beadwork and weaving technique, which is very unique using abaca fibre. Before the actual weaving, rituals are held by the weavers to seek divine guidance for their designs. It is believed that the designs were imparted to the dreamer through the l’nilong (fairies), who are considered guardians of nature. 

Photo Source: University of Michigan
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket