Ang mga Bagobo

Ang mga Bagobo ay binubuo ng ilang mga angkan (Tagabawa, Clata o Guiangan at Ubo) na kumakatawan sa isa sa pinakamalaking mga grupo sa mga katutubona matatagpuan sa bandang timog ng Mindanao, partikular sa kanlurang baybaying Gulpo ng Davao hanggang sa mga kabundukan sakop nito kasama na ang Mt. Apo (Apo Sandawa sa Bagobos). Sinasabing ang kanilang mga ninuno ang nagdala ng Hinduismo sa Mindanao, na siyang bumuo ang isang komunidad na tinawag na Bagobo. Isa sa kanilang tribo ay ang Guiangan, na mas ginagamit ngayon bilang isang diyalekto. 


Ang mga Bagobo ay kilala sa kanilang kasanayan sa pagbuo ng kagamitang gawa sa metal (metal-crafts), lalo na sa sinaunang proseso sa pagtunaw ng tanso upang  gawing armas, na sinasabing pinakamahusay na crafted ornate tradition sa larangan ng metal-crafting. 


Maliban sa pagsasaka, kilala din sila bilang pinaka magkikisig manamit sa lahat ng mga pangkat etniko dahil sa kanilang makulay at metikulosong paggawa ng damit. Karamihan sa kanilang gawa ay hango mismo sa kanilang disenyo, palamuti, burda, inspirasyon. Nang lumaon ay naging kilala ang mga ito sa dalubhasa sa paghabi ng mga telang abaca na may earth-toned na kulay, pati na rin sa paggawa ng basket, mga kuwintas sa gawa sa hibla at buhok ng kabayo . 


The Bagobo group is composed of several clans (Tagabawa, Clata or Guiangan and Ubo) which represent one of the largest groups among the indigenous peoples of southern Mindanao. They are prevalent inhabitants from the west coast of Davao Gulf to the high reaches of Davao mountains ranges of Mt. Apo (or Apo Sandawa to the Bagobos). It is said that their origin traces from the people who brought Hinduism to Mindanao, and inter-married with the locals and formed a new society called Bagobo. One of their subgroup is the Guiangan, which is also often referred as one of their dialect.  

The Bagobos are renowned for their intricate craft-making such as metal-craft skills, particularly in the production of brass pieces by means of the ancient lost-wax process; as weaponry is best crafted in ornate traditions of metal-crafting. Today, the Bagóbos are known for specialize weaving abacca cloths of earth-toned hues, as well as, basket-making trimmed with beads, fibers and sometimes horse hair.

Photo Source: University of Michigan
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket