Ang mga Ata Manobo

Ang mga Ata Manobo ay matatagpuan sa hilaga-kanlurang bahagi ng Davao del Norte, pati na rin sa Bukidnon, Sarangani Island, Agusan del Sur, South Cotabato at maging sa Compostela Valley. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, lalo silang nahahati sa tatlong pangkat na sina Dugbatang, Talaingod, at Tagauanum. Karaniwang kinilala bilang Atas ng Davao, sila ay puro pangunahing sa mga munisipalidad ng Talaingod, Asuncion, at Kapalong.

Ayon sa antropologo na si Fay-Cooper Cole, ang pangalang “Ata” ay tumutukoy sa isang tao na nakatira sa mga mataas na lugar o sa rurok ng bundok. Ang Datu ang siyang namumuno kanilang pangkat at kabuuan ng kanilang komunidad.


Kalaunan ang karamihan sa kanila ay nakasanayan na ang iba’t ibang kapaligiran mula sa baybayin hanggang sa masungit na mga kabundukan ng Mindanao, upang makabuo ng mga sari-sariling ngunit pangkalahatang kultura. Ang oryentasyon ng lahat ng mga grupo, gayunpaman, ay kadalasang nasa lupain. Sa kabuuan, karaniwang pinagkaka-abalahan nila ay ang paglilinang ng mga ani, tulad ng bigas, mais, legume, yams, at kamote. Ang paggawa ng agrikultura ay napupunan din ng pangangaso at pangangalap ng pagkain.   


The Ata Manobo can be found in the northwestern portion of Davao del Norte, as well as in Bukidnon, Sarangani Island, Agusan del Sur, South Cotabato and Compostela Valley. According to the National Commission for Culture and the Arts, they are further subdivided into three groups namely, Dugbatang, Talaingod, and Tagauanum. Generally identified as the Atas of Davao, they are concentrated mainly in the municipalities of Talaingod, Asuncion, and Kapalong.

According to anthropologist Fay-Cooper Cole, the name “Ata” refers to a person who dwells in very high places or at the peak of the mountain.  The Datu or chieftain is a recognized village leader and holds the utmost authority over the community.

They occupy and have adapted to various ecological niches ranging from the coastal to the rugged mountain highlands of the interiors of Mindanao, to develop self-contained variations of a generalized culture. The orientation of all the subgroups, however, is upland. Cultivation of crops, including rice, corn, legume, yams, and sweet potato is what they usually do. Agriculture production is supplemented by hunting and food gathering.

Photo Source: University of Michigan
Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket