Kaugnayan

Ang Philippine History in Color ay isang online library na binubuo ng grupo ng tagalikha, mga propesyonal at volunteers mula sa iba’t-ibang larangan. Isang proyekto na tinipon upang makapagbahagi ng kulay sa ating kasaysayan, para sa mga Pilipino sa buong mundo.

(updated June 2020)

Taos puso po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga kaibigan at partners na tumulong upang mabuo ang website na ito, lalo na sa mga library, archives, private at public organizations, government institutions, online sources, mentors, photographers, collectors, artists, designers, teachers, students, scholars, authors, contributors, cultural workers, volunteers at marami pang iba.

Kaisa po kami sa pagpapalawak ng aralin tungkol sa ating kasaysayan at makulay na pagsasalalarawan nito. 

Luneta (1900) | University of Michigan

We can at least start by imagining how colorful our country was; appreciate how beautiful it is today, and from there on, maybe we can save what is still left for us.

Maybe one day… Or we can start today.

Bilang isang malikhaing platform upang mapayabong ang ating kasaysayan at kultura, inaanyayahan po namin ang lahat ng mga malikhaing indibidwal, manunulat, istoryador, akademya at mga estudyante upang maging parte ng proyektong ito, pati na rin ang mga paaralan at organisasyon na magsumite ng inyong mga ideya para sa eksibisyon at iba pang malikhaing proyekto.

Bukas po kami sa lahat ng ideya at suhestiyon na inyong naiisip. Maaari lamang po na makipag-ugnayan sa philhistoryincolor@gmail.com at magpadala ng inyong proposal gamit ang “Re: Collab Proposal” bilang linya ng paksa ng email. Kita kits! 

To know more about the project and upcoming activities, follow us on:
facebook.com/philhistoryincolor  |  instagram.com/philhistoryincolor

Shopping Basket