Patungkol

Kami po ang Philippine History in Color, isang non-commercial online library na ang layunin ay makapagbahagi ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating kasayasayan, upang mapalawig ang kahalagahan ng pag-aaral nito, higit lalo para sa mga kabataan at susunod pang henerasyon, handog sa mga Pilipino sa buong mundo.

Gamit ang makabagong teknolohiya, matimyas na pagsusulat at sining ng pagkukulay ng mga litrato, masugid naming binalangkas ang website na ito upang mapukaw ang imahenasyon ng bawat bisita at hikayatin ang mas masigasig na pagtuklas muli sa ating kasaysayan. 

PHILIPPINE HISTORY IN COLOR
restores remarkable old-aged photos from personal and public archives and turn them in to full color images.

Pasig River (1904) | Filipinas Heritage Library
www.retrato.com.ph


Paglilinaw lamang po, nais naming ipabatid na ang mga artikulo na nasa website na ito ay hindi maaring gamitin bilang pangunahing “source of information” sa kadahilanang ang karamihan sa mga datos na aming nakalap ay hango din sa salin ng magkakaibang pinagmulan (origin), kasama na rin ang sariling interpretasyon ng manunulat. Bagaman, inyo pong maasahan na maingat naming hinimay at lubos na pinag-isipan ang mga paksa na aming inilalathala.  

Ang pagiging mapanuri at kritikal sa mga impormasyong nababasa dito sa aming website o saan mang lugar sa internet, ay aming masugid na isinusulong para na rin sa ikabubuti ng pangkalahatang mambabasa. Pinaka mainam pa din ang pagbabasa ng libro, pakikinig sa mga leksyon sa paaralan, pagsasaliksik, pagmamasid, pakikipag-usap, paglahok sa mga diskurso, at lalo na ang pagiging bukas na pag-iisip tungkol sa mga paksa na may kinalaman sa ating komunidad.

Gayunpaman, ang aming paumanhin sa ilang pagkakataon na makakapaglagay kami ng ilang maseselang paksa, salita o ideya. Hangad po namin ang maging bukas sa lahat ng talakayan at suhestiyon galing sa aming mga bisita. Huwag po kayong mag-atubiling magpadala sa amin ng inyong mensahe sa philhistoryincolor@gmail.com

At habang ang karamihan sa mga artikulo na tinatampok ay hango sa mga pangyayari mula late 1800s hanggang sa kasalukuyan, maasahan po ninyo na sinisikap naming mapalawak ang saklaw ng aming mga paksa sa abot ng aming makakaya upang mapalawig ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan. 

Nawa ay maging makulay at mapabuti ang inyong paglalakbay dito sa aming munting handog sa inyo, mahal naming mga Kababayan.

Maraming salamat! Mabuhay po tayong lahat! 

Shopping Basket